Karin Herzog Sverige 2017
Mineralolja - sn�ll mot torr och k�nslig hud och den anv�nds bland annat som referens vid allergitester d�  man vet att den normalt inte ger upphov till n�gon reaktion.
Apoteket skriver så här om mineralolja på sin hemsida.
Tidningen Må Bra skriver här om några omtvistade ämnen som t.ex.
Dr. Paul Lorenc �I have used the Karin Herzog range for some time and I am confident that  there is nothing better to improve healing and rejuvenation of the cells and  perform a safe and healthy detox.�
Karin Herzog Sverige 2017
Mineralolja - sn�ll mot torr och k�nslig hud och den anv�nds bland annat som referens vid allergitester d�  man vet att den normalt inte ger upphov till n�gon reaktion.
Apoteket skriver så här om mineralolja på sin hemsida.
Tidningen Må Bra skriver här om några omtvistade ämnen som t.ex.
Dr. Paul Lorenc �I have used the Karin Herzog  range for some time and I am  confident that there is nothing  better to improve healing and  rejuvenation of the cells and  perform a safe and healthy  detox.�