Integritetspolicy hos Karin Herzog Sverige

Karin Herzog Sverige tar seriöst på den personliga integriteten för våra besökare på våra webbsidor och kunder i butiken.

 

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Karin Herzog Sverige används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig dataskyddsförordningen inom EU (GPDR).

 

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

 

Vad är behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, lagring eller ändring, spridning, radering eller förstöring.

 

Karin Herzog Sverige behandling av personuppgifter:

 

Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de?

När du handlar eller registrerar dig i butiken samlar vi in uppgifter om dig som t.ex namn, adress, postadress, e-postadress och telefonnummer. Vi kan även samla in teknisk data om de enheter du använder, däribland IP-adress, typ av webbläsare och cookie information. 

Vi kan också samla in information när du deltar i våra tävlingar i sociala medier eller beställer en gratis hudanalys.

Karin Herzog Sverige har placerat så kallade ”cookies” i våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den digitala kanelen in. Mer information om vilka cookies har placerat i våra digitala kanaler och hur du tar bort dessa cookies, finns i Karin Herzog Sverige cookie policy

 

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Karin Herzog Sverige rättsliga skyldigheter.

 

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de digitala kanalerna och dess tjänster kommer att behandlas av Karin Herzog Sverige för följande ändamål:

 

1) För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.

2) För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, email formulär och i våra konton i sociala medier.

3) För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster, m.m.

4) För marknadsförings ändamål, däribland för marknadsföring via mejl (MailChimp) och sms som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via mejl eller sms.

5) För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.

 

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgifts behandlingen

Karin Herzog Sverige behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

 

Rätt till information:

Du har rätt att i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig och att Karin Herzog Sverige ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter.

 

Kontaktinformation:

Om du har frågor rörande hur Karin Herzog Sverige behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via mejl eller post:

 

Karin Herzog Sverige (Solvin7)

Box 13115

40252 Göteborg